Kulturbidrag   År: 2023, 2024, 2025     180 000 kronor

Kören Vassego-Å-Sitt

Vassego-Å-Sitt-kören särskiljer sig från andra körer genom att de sjunger sittandes. Med anslag från Stenastiftelsen kan kören utvecklas, bli mer känd och därmed också öka sin förmåga att skapa avtryck i samhällsdebatten.

Läs mer