Kulturstipendiater   År: 2016  

Katarina Karnéus

»En röst som berör« är ett omdöme som ofta hörs i samband med mezzosopranen Katarina Karnéus framträdanden, vare sig det handlar om opera, lieder eller romanser. Katarina Karnéus äger en unik förmåga till gestaltning av sina många och varierade karaktärer på scenen. Med stor nyfikenhet och djärvhet söker hon ständigt efter rollens innersta väsen, för att finna det dubbelbottnade i varje rollkaraktär och hitta den magiska förbindelsen mellan känsla och sång. Det har inte minst publiken på Göteborgsoperan kunnat konstatera i bland annat Arnold Schönbergs Erwartung, Hans Gefors Notorious eller i Ambroise Thomas Hamlet, där Katarinas rolltolkningar försatt publiken i ett lyckorus.
För sin sång, gestaltning och absoluta scennärvaro tilldelas Katarina Karnéus stipendium för 2016 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto: Peter Claesson)

Se uppträdandet från utdelningen här och här