Kulturstipendiater   År: 2017  

KARIN KARINSON

KONSTNÄREN KARIN KARINSON

”I min värld är allt lera! Om man tänker efter består lera av alla små mikroskopiska partiklar som finns på en plats där det också rinner vatten. När allt sönderdelas, binds samman och blir plastiskt förvandlas det till lera.”

Keramiska beståndsdelar och material i alla stadier, former och substanser är konstnären Karin Karinsons främsta arbetsstoff. Men också ready mades. Både naturens egna och de människoskapade i form av fabrikstillverkade prydnadsföremål och porslinsfiguriner. I överdådiga, inte sällan drastiska skulpturarbeten smälter hon samman igenkännbara fragment till drömlikt förvridna formationer med stelnade floder av blank glasyr.


Läs en intervju med Karin i årskatalogen 2017 här.
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson
Fotograf: Peter Claesson