Forskningsbidrag   År: 2013     5 000 000 kr

Kan ett nyupptäckt virus förklara uppkomsten av cancer?

Cytomegalovirus (CMV) är ett vanligt virus som infekterar och bärs av en majoritet av landets befolkning. Professor Cecilia Söderberg-Nauclér vid Karolinska Institutet och andra forskares nya fynd visar att en CMV infektion kan påvisas i mer än 90 procent av vävnadsprover från patienter med hjärntumörer, bröst-, tjocktarms- och prostatacancer samt i 84-98 procent av metastaser. Viruset finns inte i frisk vävnad kring tumörerna, vilket talar för att CMV viruset kan vara kopplat till tumörer av olika ursprung; men varför endast vissa bärare av CMV utvecklar cancer har inte gått att förklara.

Nyligen upptäcktes en ny CMV variant hos 88-100 procent av CMV positiva tumörpatienter. Viruset påvisas även hos 9-20 procent av friska bärare, något som kan innebära en ökad risk att utveckla CMV positiva tumörer.

Professor Nauclérs projekt avser att studera CMV variantens roll i cancer, vilket förhoppningsvis kommer att leda till en helt ny insikt i tumörbiologi och därmed öppna nya behandlingsmöjligheter för många CMV positiva cancerformer. Detta antagande stöds av retrospektiva behandlingsdata, som visar på en kraftigt förbättrad överlevnad hos 40 glioblastompatienter, som behandlats med anti CMV medicin i tillägg till grundbehandlingen. I djurstudier påvisas en 72-procentig hämning av tumörväxt hos djur som fick anti-CMV medicin.

SVT nyhetsinslag 2013-09-05