Kulturstipendiater   År: 2009  

Jörgen Svensson

Jörgen Svenssons projektinriktade konst får ofta formen av “sociala aktioner”. De situationer han iscensätter fungerar som katalysatorer – de utlöser ett händelseförlopp som noggrant dokumenteras i text, foto eller video. Resultatet blir överraskande studier av mänskligt samspel inom samhällets politiska och kulturella strukturer. Jörgen Svensson har på ett personligt sätt bidragit till att utvidga och omdefiniera konstnärsrollen.