Kulturstipendiater   År: 2013  

Johannes Anyuru

Johannes Anyuru är efter många års boende i Göteborg en av stadens mest välkända och uppskattade skrivarprofiler. I Johannes Anyurus texter finns dock en betydligt större mänsklig allmängiltighet än det lokala. Poetry slam var Johannes Anyurus första uttrycksform och 2003 kom hans första diktsamling Det är bara gudarna som är nya. Här, i en berättelse om förorten, om vänskapen och erfarenheten av att växa upp som svart man i Sverige, finns referenser till antiken och Homeros. Stora och svåra frågor finns ständigt närvarande och Johannes Anyuru väjer inte för att bli politisk. Det som kan uppfattas som dystopiskt i hans texter leder samtidigt läsaren till ett uppvaknande inför en social verklighet där det mänskliga ändå alltid skildras med värme. Sitt stora publika genombrott fick Johannes Anyuru med romanen En storm kom från Paradiset, från 2012, där faderns omskakande öde skildras med lika delar hetta och pregnans. Johannes Anyurus språk är sällsynt glödande, men med ett avståndstagande mot att fastna i en specifik språklig form. Hans språk är mångskiftande och hans skrivaravtryck finns som lyrik, prosa och även dramatik.

För ett författarskap som är förankrat i verkligheten och där människan alltid är central tilldelas Johannes Anyuru stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto: Peter Claesson)