Kulturstipendiater   År: 2009  

Johan Zetterquist

Johan Zetterquist skapar förslag till offentliga konstverk, ofta i form av gigantiska projekt som inte kan förverkligas. Bland hans idéer finns ett stort hål borrat rakt igenom månen. Visionerna är både utopiska och dystopiska men innehåller också ironi och en nertonad humor. Förslagen gestaltas med stor konkretion och precision i en mångfald av tekniker – inte minst som skulpturer och installationer – och alltid med ett starkt visuellt uttryck.

Foto: Niclas Löfgren