Kulturstipendiater   År: 2010  

Johan Linton

Formgivaren Johan Linton kan också tituleras möbelformgivare, forskare eller grafisk formgivare, men detta ger bara en del av sanningen. Han ägnar sig åt ett självständigt och originellt utforskande av formgivningens möjligheter bortom det konventionella. I ett antal möbelprojekt har han utifrån varierande kulturella referenser skapat objekt som integrerar berättelser utöver föremålen själva. Detta arbete är förenat med ett kontinuerligt forskningsarbete som ofta tar sin utgångspunkt i ett historiskt källmaterial. Tillsammans med ett stort antal skrifter och publikationer skapas ett sammansatt och rikt verk som har både bredd och djupt. De färdiga produkterna har ofta både historiska, poetiska och funktionella citat. Johan Linton är en konceptuell formgivare, så typisk för vår tid och så unik. Han är förankrad lokalt och med referenser på en internationell nivå.

Foto: Niclas Löfgren