Kulturstipendiater   År: 2022  

Jelizaveta Suska

”Mitt favoritperspektiv är Tummelisas! Jag föreställer mig hur det skulle vara att landa på en av mina broscher, liten som Tummelisa, och upptäcka ett fantastiskt landskap.”

Konstnären Jelizaveta Suska var 24 år när hon 2013 flyttade från Riga till Göteborg för att ta sin masterexamen på HDK, Högskolan för design och konsthantverk. I sina arbeten kombinerar hon material som till exempel limbaserad polymer, guld, halvädelstenar och marmor i de mest oväntade möten.  Hennes intresse för både natur och teknologi, synvillor och perspektivförskjutningar manifesteras i objekt som på en och samma gång tycks minimala och gigantiska.

Motivering:
Jelizaveta Suska använder sten, plastmaterial, guld och bärnsten till att forma suggestiva smycken. I objekt som kan leda tankarna till meteoriter eller arkeologiska fynd, omsluter matta, skrovliga ytor minnen och hemligheter. 

Anspråkslösa till formatet överraskar smyckena genom sitt sätt att skapa dramatiska bilder och associationer. En sällsam, utåtriktad spänning uppstår i de hårt koncentrerade verken. Likt en modern alkemist lockar konstnären fram något värdefullt och fantastiskt ur oväntade materialkombinationer.

För ett konstnärskap som med poetiska perspektivförskjutningar låter oss se det stora i det lilla, tilldelas Jelizaveta Suska stipendium för 2022 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Jelizaveta här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2022

 


 

“My favourite perspective is that of Thumbelina: I imagine what it would be like to land on one of my brooches if you were as tiny as Thumbelina and discover an amazing landscape.”

At the age of 24, jewellery artist Jelizaveta Suska moved from Riga till Gothenburg in 2013 to complete her master’s degree at the School of Design and Crafts (HDK) at the University of Gothenburg. In her work, she adventurously combines materials such as polymers, gold, semi-precious stones, and marble in highly unexpected ways. Her interest in nature and technology, along with visions and shifts in perspective, manifests as objects that appear to be simultaneously minimal and gigantic.

Motivation:
Jelizaveta Suska uses stone, polymers, gold, and amber to create intriguing jewellery, pieces that evoke meteorites or archaeological artefacts, where rough, matte surfaces envelop memories and secrets.

Modest in format, her jewellery surprises in how it evokes drama and associations. A quirky sense of tension arises in these highly concentrated pieces. Like a modern-day alchemist, the artist coaxes something precious and fantastic out of unexpected material combinations.

For art that allows us, through poetic shifts in perspective, to experience the greatness of small things, Jelizaveta Suska is awarded the 2022 Culture Scholarship from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.