Kulturbidrag   År: 2022  

In State of Emergency – Högaktuell konsertföreställning med Vocal Art Ensemble ger kraft och hopp

Vocal Art Ensemble karaktäriseras av sitt hängivna arbete för vår tids musik och existentiella frågor. Kören bärs av en övertygelse om musikens kraft och betydelse i ett allt hetsigare samhälle och musikens möjlighet att hjälpa människor att nå en fördjupad syn på tillvaron.

Konsertproduktionen In State of Emergency har planerats i drygt två år. Nu när den ges, den 27 mars, är den – tyvärr – mer aktuell än någonsin. Kören Vocal Art Ensemble tror på musikens kraft att stärka människan och vill bjuda på en föreställning som speglar de känslor många bär på i en orolig tid. En donation från Stenastiftelsen bidrar till produktionens genomförande.

Stenastiftelsens bidrag