Kulturstipendiater   År: 2016  

Ida-Lovisa Rudolfsson

Ida-Lovisa Rudolfssons detaljrika bilder berättar om vardagliga situationer som slagit över i någonting annat, något främmande och hemlighetsfullt. Det handlar om människan, tingen och naturen men framförallt om tomrummen och ödsligheten mellan dem. Konstnären låter drömmens glapp och sammansmältningar underminera det igenkännbara och lockar oss att gå vilse i miljöer som vi trodde att vi kände. Men samtidigt som Ida-Lovisa Rudolfsson träder fram som en obarmhärtig uttolkare av den moderna ensamheten skapar hon bilder inför vilka vi, som betraktare, dras samman och förenas i en gemensam och drabbande upplevelse.
För sitt egensinniga och engagerande arbete inom textilkonsten tilldelas Ida-Lovisa Rudolfsson stipendium för 2016 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto: Peter Claesson)