Forskningsbidrag   År: 2015     3 580 185

HUR FÖREBYGGS OCH BEHANDLAS SKADOR INOM LÖPNING?

Löpning är en mycket populär sport och fysisk aktivitet i världen och i Sverige. Löpning har många positiva effekter som är vetenskapligt dokumenterade men det finns också negativa sådana. Exempelvis drabbas 30-50 procent av nybörjarlöparna av belastningsskador under det första året, vilket leder till minskad lust att fortsätta träna och i sämsta fall att han eller hon helt slutar med träning och fysiska aktiviteter. Orsaken till att det uppstår överbelastningsskador är multifaktoriell och kan bero på allt från för mycket träning, för dålig återhämtning, ensidig träning, felaktig träningsutrustning eller att någon del av kroppen inte håller för den träning man utsätter den för.

I forskningsprojektet ”Health promotion with focus on physical activity and injury prevention”, som finansieras av stiftelsen och leds av Stefan Grau, professor i biomekanik och rörelseanalys vid Göteborgs Universitet, är målet att genom ökad kunskap förhindra överbelastningsskador hos fritidslöpare, öka uthålligheten och främja välmående och hälsa hos löparna.

Den första delen av projektet syftar till att fram träningsprogram som förhindrar belastningsskador och den andra delen är en validering av träningsprogrammen för enskilda löpare. Projekten kommer i huvudsak att genomföras vid det moderna testcentret vid Centrum för Hälsa och Prestationsutveckling vid Göteborgs Universitet.

Stafan-Grau-2-201x300