Kulturstipendiater   År: 2014  

HILDA HELLSTRÖM

Konstnären Hilda Hellströms examensarbete från Beckmans Designhögskolautgjordes av tre stolar. Beställda av tre mottagare. I tre unika exemplar. Att välja snickarens noggranna handlag med träet och undvika lockelsen till serieproduktion var typiskt för den student vi lärt känna och sett närvara vid varje kursmoment kring tunga frågor om hållbarhet. Tunga för varje designstudent med fokus på den egna framgången. Stol och människa — i Hildas arbeten synliggjordes idén mer än produkten. Den konstnärliga processen mer än designprocessen. I examensarbetet från Royal College of Art har distansen till objektet tilltagit och ingången mot teori, materialitet och människa intensifierats. Studier av naturkatastrofens otyglade verkningar i Fukushima för henne till platsen. Den radioaktiva jorden blandas med trälim till »keramiskt« material och blir kärnan i ett antal förföriskt ytskiktade kärl för förvaring av mat. I Hilda Hellströms världar är tiden geologiskt utsträckt, målet ännu okänt och den inre dialogen mellan konsten och formen präglad av antropologi. Här har något allvarligt inträffat. Eller kan snart komma att ske. De globala systemen är i olag och kräver noggrann analys.

För sitt pågående konstnärliga utforskande av naturkrafterna, materialen och människan tilldelas Hilda Hellström stipendium för 2014 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

”Hilda Hellström & Carolina Laudon får kulturstipendier”

ADA – Association for Design and Advertising, 26 november 2014


”Trendiga typsnitt och tung sten på konstmuseet”

6/12 – Göteborgs-Posten

”Kärl av radioaktiv jord gav Stenastipendiat”


6/12 – Expressen; GT