Kulturstipendiater   År: 2022  

Helena Hansson

”Det jag skall återge är inte bara sakinnehållet utan också rytmen, flödet, rösten, bildspråket, konnotationerna och associationerna.”

För första gången i Stenastiftelsens drygt 25-åriga historia går ett av kulturstipendierna till en översättare. Helena Hansson är bosatt i Göteborg och till de många
författare hon har översatt till svenska hör 2021 års Nobelpristagare Abdulrazak Gurnah. Hon översätter huvudsakligen skönlitteratur från engelska och danska, men även böcker för barn och ungdom, en del lyrik och dessutom mer fackboksinriktade texter, som till exempel en biografi om pianisten Svjatoslav Richter.

Motivering:
Helena Hansson är sedan 25 år verksam som översättare i Göteborg. Hennes översättningar från engelska och danska spänner över ett brett fält, från skönlitteratur för vuxna och ungdomar till essäböcker. 

Bland hennes översättningar finns inte mindre än två Nobelpristagare: Toni Morrison (1993) och Abdulrazak Gurnah (2021). Helena Hanssons lyhördhet, känsla för ordens valörer och analytiska förmåga innebär att hon på ett ypperligt sätt förmedlar författarens intentioner. Genom ett starkt intresse för postkoloniala miljöer introducerar hon nya perspektiv för en svensk läsekrets.

För sin förmåga att fånga rytmen, flödet, rösten och bildspråket i texten – och därmed öppna dörren till okända världar – tilldelas Helena Hansson stipendium för 2022 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Helena här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2022

 


 

“The whole point is to convey something beyond just facts and events, this includes the rhythm, flow, voice, and any connotations and associations present.”

For the first time in the history of the Stena foundation, one of our scholarships will be awarded to a translator. Helena Hansson lives in Gothenburg and one of the authors she has translated into Swedish are the 2021 Nobel laureate Abdulrazak Gurnah. Ms. Hansson mainly translates works of fiction from English and Danish into Swedish, but she also translates books for children and young adults, poetry, and some non-fiction, such as a Danish biography about the classical pianist Sviatoslav Richter.

Motivation:
Helena Hansson has been a translator based in Gothenburg for 25 years. Her supple translations from English and Danish into Swedish cover a wide range of subject matter and genres, from fiction for adults and children to essay books.

No less than two of her authors are Nobel laureates: Toni Morrison (1993), and Abdulrazak Gurnah (2021). Helena Hansson’s perceptivity, her attention to the value of each word along with an acute analytical sense all contribute to her excellence when it comes to conveying the intentions of the author. Through a strong interest in post-colonial settings, she introduces Swedish readers to new perspectives.

For her keen ability to capture and convey the rhythm, flow, voice, and imagery of the source material – thereby opening doors to unknown worlds – Helena Hansson is awarded the 2022 Culture Scholarship from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.