Kulturstipendiater   År: 2008  

Heidi Saikkonen

Heidi Saikkonen är en scenograf som alltid lyckas skapa en länk mellan den sceniska berättelsen och det rumsliga uttrycket. Hon har en osviklig blick för det enka och funktionella. Inte minst ser hon detaljernas betydelse för vår uppfattning om platsens egen dramaturgi vare sig hon arbetar på en stor eller liten scen. Hon tillför djup och perspektiv till det sceniska rummet, skapar färg och form för skådespelarnas rollkaraktärer och bidrar därmed starkt till att skärpa publikens blick.

Foto: Niclas Löfgren