Forskningsbidrag   År: 2009     7 500 000 kr samt 7 500 000 från Stena AB

Handelshögskolans Internationella Gästprofessors-program

(foto: Göteborgs Universitet)

Handelshögskolans internationella gästprofessorsprogram utgör ett avgörande inslag i strategin att öka andelen internationella lärare och forskare och stärker den akademiska kompetensen inom områden såsom affärsstrategi, internationellt företagande, “corporate finance” samt marknadsföring på tillväxtmarknader. Programmet innebär att 15-20 internationellt välrenommerade professorer kommer att vara knutna till Handelshögskolan på deltid. De är engagerade i undervisning och handledning inom “Graduate School”, forskarutbildningen och “Executive Education” samt ingår i gemensamma forskningsprojekt med Handelshögskolans forskare. De bidrar också till kommunikationen av forskningsresultat via gemensamma forskningspublikationer och genom sitt engagemang i utbildningar och seminarier för praktiker i företag och offentliga organisationer.