Forskningsbidrag   År: 2008     12 500 000 kr

Institut för innovation och entreprenörsskap

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (foto: Akademiska Hus)

Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE) är ett initiativ från Göteborgs Universitet med medel från Stenastiftelsen. Institutet kommer att vara ett nav för forskning, utbildning och samverkan inom innovation och entreprenörskap. Institutet är en integrerad del av Göteborgs Universitets innovationssystem genom att det stödjer innovationprocesser och entreprenörskap.

Institutet för innovation och entreprenörskap har följande huvudsakliga verksamhetsområden: Forskning, Utbildning och Knowledge Management Platform.

Innovation, entreprenörskap och förvaltning av immateriella tillgångar är till sin natur både mång-och tvärvetenskaplig och kräver ofta genuint tvärvetenskapligt samarbete i syfte att uppnå förståelse för innovationsprocesser och de åtgärder som skall vidtas. Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE) går samman i utkanten av alla akademiska discipliner med tillämpad innovationskunskap, i nära samarbete med näringsliv, universitet och fakulteter.

(Texten är hämtad från Göteborgs Universitets hemsida)

Rapport okt 2010 hur stödet från Stiftelsen används
www.handels.gu.se/iie