Kulturstipendiater   År: 2018  

GUNNEL WÅHLSTRAND

”Man måste hålla fast vid ursprungsidén och tro på motivet. Känna hur det känns att vara den där stenen eller gardinen. När jag når dit, när jag byter plats med motivet, är jag framme.”

Gunnel Wåhlstrands monumentala tuschlaveringar efter fotografiska förlagor har fångat och fascinerat konstvärlden ända sedan examensutställningen på Konsthögskolan i Stockholm 2003. Arbetsprocessen är långsam, minutiös och riskfylld. Varje målning tar månader i anspråk. Den samlade produktionen består av drygt 35 verk tillkomna under 15 års tid.

Motivering

Gunnel Wåhlstrands målningar skapar revor i tiden, följer stigar in på okänd mark. Hon arbetar med tusch på papper i en ytterst tidskrävande och noggrann teknik, ofta med fotografiska förlagor. I stora format skapas möten mellan det ögonblickliga och långsamma rörelser mot avlägsna platser och minnen. Med lakonisk skärpa och lågmält existentiellt tonfall speglas vårt förhållande till tidens gång i de valörrika inre och yttre landskapen. Återkommande teman är minnets oåtkomlighet och upplevelsen att vara avskild från världen men ändå ingå i den.

För ett konstnärskap som hämtar näring ur vardagens förbisedda detaljer men som också befinner sig nära igenkännandets och drömmens översinnliga verklighet tilldelas Gunnel Wåhlstrand stipendium för 2018 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Gunnel i årskatalogen 2018 här.
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson
Fotograf: Peter Claesson