Övriga bidrag   År: 2007     200 000 kr

Göteborgs gosskör

Göteborgs Gosskör

Göteborgs Gosskör håller hög kvalitet och är välkänd genom sina publika uppträdanden. Den har varit en kraft i Göteborgs musikliv i flera decennier. När helst det har behövts en insats av kvalificerat slag i opera eller symfonisk repertoar har Gosskören anlitats.
Konsertkören, som består av cirka 40 gossar, ger ett flertal konserter per år och turnerar både i Sverige och utomlands. Kören har hitintills spelat in fem skivor.
Kören har nu ett etablerat samarbete med katolska församlingen i Göteborg.

Stödet till kören skall främst gå till den del av den traditionella verksamheten som består av inledande utbildning av de unga körmedlemmarna i musik och sång (från tabula rasa) med körens dirigenter som undervisare.

http://www.goteborgsgosskor.se/