Övriga bidrag   År: 2006     1 500 000 kr

Göteborgs Botaniska Trädgård – Linnéträdgården

Pressbild: Linnéträdgården (foto: Hannu Sarenström)

I samband med 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse fick Ulf Nordfjell, en av Sveriges främsta landskapsarkitekter, i uppdrag att skapa en Linnéträdgård, som skulle visas på Chelsea Flower Show i London. Han skapade en Linnéträdgård, som speglar vår tids intresse för arkitektur, konst, design, natur och trädgård. Hans avsikt med trädgården var att förmedla Linnés nyfikenhet och kärlek till naturen i en modern form.

Trädgården hyllades av både besökare och media och Ulf Nordfjell fick en guldmedalj i klassen Show Gardens.

Tack vare donationen från stiftelsen kunde den 230 kvadratmeter stora trädgården fraktas till Göteborg där den efter viss komplettering och årstidsanpassning på nytt kunde byggas upp i Botaniska trädgården.

Granit, timmer, stål, en skogstjärn och en älv – mer nordiskt kan det knappast bli. Linnés Lapplandsresa återspeglas med mängder av vitblommande växter. I trädgården finns liljor, iris, pioner, stormhattar, hasselört, björnmossa, ormbunkar och vajande gräsvippor. I en stor granitrundel lyser Linnés älsklingsblomma, linnéan, mot den hårda stenytan. Björkar med gnistrande vit bark och faluröda, grovt huggna timmerväggar ger en perfekt inramning åt trädgården.

Carl von Linné finns också där i form av ett jätteporträtt på hålstansade ståltavlor skapat av den norska konstnärinnan Anna-Karin Furunes.
www.gotbot.se

Artikel i Gardens Illustrated