Kulturstipendiater   År: 2022  

Gizem Kling Erdogan

”Mitt val av yrke bottnar i ett behov av att förmedla berättelser och i en längtan efter att få undersöka och gestalta de komplicerade och intrikata samband som formar oss som människor.”

Gizem Kling Erdogan är född och uppvuxen i stadsdelen Högsbo i Göteborg, men bor och arbetar numera i Stockholm.

Tevepubliken har de senaste åren kunnat se henne i bärande roller i serierna Kalifat, där hon belönades med Kristallen för bästa skådespelerska, Kärlek och anarki och Tunna blå linjen. Men skådespelarkarriären började på Göteborgs Stadsteater där hon, som nyutexaminerad från scenskolan i Malmö, gjorde stora roller i bland annat Alice i underlandet, Utvandrarna och Ett dockhem. Den som lyssnade på Gizem Kling Erdogans Sommarprogram 2021, vet att Högsbo, Istanbul och anatoliska höglandet var och är viktiga platser som format henne som människa och kanske också bidragit till den receptiva känslighet som utmärker hennes skådespeleri.

Motivering:
Skådespelaren Gizem Kling Erdogan är född och uppvuxen i Högsbo i Göteborg. Nyutexaminerad från scenskolan i Malmö, inledde hon skådespelarkarriären på Göteborgs stadsteater där hon snabbt gjorde flera stora roller: Alice i musikalen Alice i underlandet, Kristina i Utvandrarna och Nora i Ett Dockhem. 

Numera är hon verksam i Stockholm och scenen har bytts mot kameran. Hittills har Gizem Kling Erdogan medverkat i ett tiotal långfilmer och TV-serier. För sina bärande roller i TV-serierna Kalifat, Tunna blå linjen och Kärlek och anarki har hon vunnit både priser och blivit en publikfavorit.

För sin lysande förmåga att gestalta komplexa karaktärer, sin karismatiska utstrålning och subtila verktygslåda, tilldelas Gizem Kling Erdogan stipendium för 2022 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Gizem här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2022

 


 

“My career choice is based on a need to tell stories, and in a desire to explore and portray the complicated and intricate ties that shape us human beings.”

Gizem Kling Erdogan was born and raised in Högsbo, Gothenburg.

Television audiences know her from major roles in series such as the drama Caliphate, a turn that earned her a Kristallen award for best actress in a TV production, Love & Anarchy, and Thin Blue Line. But in fact, her acting career began at Göteborgs Stadsteater where she, a recent graduate of the Malmö Theatre Academy, played major parts in productions of Alice in Wonderland, The Emigrants, and A Doll’s House.

Motivation:
The actor Gizem Kling Erdogan was born and raised in Gothenburg. Fresh out of acting school, her career was launched at Göteborgs Stadsteater, where she soon took on major roles: Alice, in the musical Alice in Wonderland; Kristina, in The Emigrants; and Nora, in A Doll’s House.

Nowadays, she’s based in Stockholm and focuses mainly on film and television productions. So far, Gizem Kling Erdogan has performed in a dozen feature films and TV series. Her performances in TV series such as Caliphate, Thin Blue Line, and Love & Anarchy have made her a household name and she has won several awards.

For her keen ability to portray complex characters, her charismatic presence and her subtle craftsmanship, Gizem Kling Erdogan is awarded the 2022 Culture Scholarship from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.