Forskningsbidrag   År: 2016     3 000 000 kr

Gästprofessur i Transplantationsimmunologi

Professorn och överläkaren i klinisk immunologi vid Uppsala universitet, Olle Korsgren, kommer under 2017-2019 att inneha en gästprofessur i transplantationsimmunologi med särskild inriktning mot celltransplantation vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi och institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Olle Korsgren är en av de internationellt ledande forskarna inom ö-celltransplantation och har fått omdömet World Class Grade 1 forskare vid två tillfällen. Han har dessutom flera patent som resulterat i läkemedel och medicintekniska produkter i Fas I-II prövning.

Forskningsverksamheten i Uppsala inom området diabetes och transplantation av celler och vävnader håller absolut högsta internationella nivå och är t o m världsledande inom dessa områden. Dock är de kliniska verksamheterna inom dessa områden små såväl vad gäller antalet patienter som antalet läkare och sjuksköterskor. Den kliniska verksamheten i Göteborg för omhändertagande av barn som insjuknat i diabetes och för de patienter som behöver transplanteras med ett nytt organ håller absolut högsta klass i ett internationellt perspektiv. Verksamheten är också den dominerande i Sverige vad gäller antalet patienter.

Genom ett formaliserat samarbete mellan Göteborgs universitet och Uppsala universitet är målet att kunna utveckla bättre och effektivare behandlingar för de barn och vuxna som berörs av dessa sjukdomar och att kunna etablera verksamheten i Göteborg som ett av världens fem mest tongivande centra. Det är också möjligt att på kort tid etablera en klinisk prövningsenhet för att lättare kunna genomföra akademiska kliniska studier, vilka fyller alla uppställda krav på bland annat monitoring. Enheten skulle även kunna bistå med regulatorisk expertis för att underlätta kontakten med Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg.