Forskningsbidrag   År: 2021  

Forskningen allt viktigare för Göteborgs konstmuseum – Donation från Stenastiftelsen år 2008 lade grunden

Den 12 juni öppnade utställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939 på Göteborgs konstmuseum. En förutsättning för utställningens internationella bredd och dess ambitiösa utställningskatalog är museets egen forskningsverksamhet. Forskningsavdelningen instiftades år 2008 med finansiellt stöd under tre år av Stenastiftelsen. Sedan dess har avdelningen berikat utställningarna, ökat tillgängligheten till samlingarna och höjt museets internationella anseende.

Kristoffer Arvidsson, forskningsledare och medverkande curator för den nu aktuella utställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939, har varit med sedan forskningsavdelningen på Göteborgs konstmuseum etablerades 2008.
”Då var vår forskningsverksamhet unik och vi bedrev ett pionjärarbete. Idag är museiforskning ett etablerat och prioriterat område som fördjupar kunskapen om samlingar och diskuterar och problematiserar hur museer arbetar,” säger Kristoffer Arvidsson.

Sprider kunskap och stärker utställningar

Genom arbetet vid forskningsavdelningen har det blivit lättare att ta del av museets samlingar, bland annat via webbkatalogen ”Sök i samlingen” som presenterar museets verk med bilder och dokumentation.

Forskningen har också kommit att allt mer integreras i museiarbetet, och bidrar inte minst genom sina internationella nätverk. Utställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939 har en ovanlig bredd i form av mängden verk och långivare. Den åtföljs också av en extra påkostad katalog där museiforskare och curatorer från Sverige, Nederländerna, Tyskland och England skriver om de nationella konstscenerna under tidsperioden som utställningen handlar om.

”Katalogen har en unik omfattning och ger utställningen en extra dimension,” menar Kristoffer Arvidsson.

Donation skapade förutsättningar

Stenastiftelsens donation år 2008 möjliggjorde uppbyggnaden av ett dynamiskt forskningscentrum och skapade förutsättningar för att söka ytterligare forskningsmedel och att fortsätta arbetet i olika projekt. Forskningen görs tillgänglig genom publikationer, utställningar, konferenser och föredrag och via museets webbsida. Flera av publikationerna från Göteborgs konstmuseum används som kurslitteratur på universitetsutbildningar.

”Vi gläds åt att kunna konstatera att den initiala donationen har bidragit till fortsatt utveckling och ett betydande värde. Forskningen skapar ökad synlighet för samlingen på Göteborgs konstmuseum och har höjt museets status, både lokalt och internationellt”, säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

”Forskningssatsningen vid Göteborgs konstmuseum är en unik
pionjärgärning för forskning vid kommunala muséer och har väckt
stor uppmärksamhet. Forskningen tar sig olika former och uttryck och har ett fortsatt betydelsefullt liv vid Göteborgs konstmuseum, tack vare Stenastiftelsens donation för drygt ett decennium sedan”, avslutar Kristoffer Arvidsson.

Utställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939 pågår till den 19 september.

Bilder:

1. Brännpunkt Europa. Nysakligheter. 1919 – 1939, Interiörbild från utställningen,
Foto: Hossein Sehatlou, Göteborgs konstmuseum

2. Gluck (Hannah Gluckstein), Djävulsaltaret, 1932, Brighton and Hove Museum and Art Galleries, Foto: Brighton and Hove Museum and Art Galleries, © The Gluck Estate. All rights reserved, DACS 2021.

Till och med år 2020 har Stenastiftelsen delat ut totalt drygt 540 miljoner kronor i form av stöd till olika projekt, stipendier till 155 kulturstipendiater, samt resebidrag till 280 masterstipendiater. 2021 firar Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur 25-årsjubileum. Donationen till utställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939 på Göteborgs konstmuseum är ett av de projekt som Stenastiftelsen stödjer under jubileumsåret. För mer information om jubileet, se www.stenastiftelsen.se/jubileum

För mer information, vänligen kontakta:
Birgitta Plyhm
PR, Stenastiftelsen +46 707 77 12 90
birgitta@plyhm.se

Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur firar 25-årsjubileum 2021. Stenastiftelsen grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 1996, då Stenastiftelsen grundades, har t o m år 2020 beslut fattats om utdelning av drygt 540 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 155 stipendiater inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som resebidrag.

www.stenastiftelsen.se