Forskningsbidrag   År: 2022     42 miljoner kronor

Forskning om barn och ungdomars livsmöjligheter

2020 beslutade Stenastiftelsen att anslå 42 miljoner kronor till tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt på Göteborgs universitet om barns och ungdomars livsmöjligheter i segregerade livsmiljöer. Forskningsprojekten löper över fyra och fem år. I slutet av september hölls en konferens där de hittills framkomna resultaten presenterades och diskuterades.

Läs pressreleasen här