Kulturstipendiater   År: 2019  

EVA LÖFDAHL

”Att reka spår för vandringar kan vara en bild för konstnärligt arbete. Det är ett annat sätt att beskriva tankemönster och tankemodeller.”

Eva Löfdahl har ända sedan 1980-talet varit en av de mest uppmärksammade samtidskonstnärerna i Sverige. Hennes långa och mångsidiga konstnärskap omfattar allt från performance, skulpturala objekt, målningar, teckningar, text och fotografi, till arbeten i offentlig miljö. Det senaste exemplet är verket 108 källor i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, som invigdes 2017. Utställningen i Stenahallen är den första i Göteborg sedan mitten av 1990-talet.

Motivering:
Eva Löfdahls konstnärskap bildar en egenartad helhet där hon både konsekvent och oförutsägbart arbetar med objekt, skulptur, installation och måleri. Sedan debuten under det tidiga 1980-talet har hennes verk fungerat som analysinstrument i ett långsamt och noggrant sökande, där frågor kring konstruktioner, begränsningar och motsatser varit centrala. En skenbar stillhet präglar ofta verken, men under ytan finns stora spänningar och ett intensivt prövande av språk, ordningar, system och hierarkier.
För sin mångbottnade och betydelsefulla konstnärliga gärning som lyhört förenar material och tanke tilldelas Eva Löfdahl stipendium för 2019 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Eva i årskatalogen 2019 här.

För foton v.v. ange källan "Fotograf Peter Claesson, Stenastiftelsen".