Kulturstipendiater   År: 2015  

David Lundqvist

Den rena glädje, lust och energi som den unge David Lundqvist fann i amatörteatern har i dag omvandlats till ett hantverk som skördar frukter runtom landets scener. Efter otaliga roller och framträdanden i gränslandet mellan teaterns och musikens verklighet, får man en känsla av att det roliga just har börjat för denne oförtröttligt arbetande estradör. Med plasticitet, musikalitet, nyansrikedom och oräddhet tar han sig an scenartistens vardagliga praktikaliteter och utmaningar med ömsom sårbarhet, ömsom lustfyllda absurditeter.
För sin omedelbara publikkontakt, sin starka närvaro, sitt genrefria glädjesprutande och sin aldrig sinande arbetslust tilldelas David Lundqvist stipendium för 2015 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto Peter Claesson)

Ladda ner andra fotoformat här

Se uppträdandet från utdelningen här och här