Forskningsbidrag   År: 2010     1 500 000 kr

Datorstödd träning av barn med dyslexi i Sverige och Kroatien

Åtskilliga barn har stora svårigheter att lära sig läsa och skriva. Alla samhällen där läs- och skrivfärdigheter är centrala riskerar därför att utestänga alltför många barn och unga från utbildning, arbetsliv och möjligheter att utvecklas på ett bra sätt. Den ökande användningen av informationsteknologin kan leda till att läs- och skrivproblemen förstärks samtidigt ger den också unika träningsmöjligheter av just läsning och skrivning.

Tidigare forskning tyder på att läs- och skrivsvårigheter hänger samman med begränsningar i förmågan att koppla ihop ljudbild, hur ett ord låter, med hur skriftbilden för ordet ser ut. Olika språk har helt olika ljudsystem och skriftsystem därför kommer ett särskilt träningsprogram för att skriva text på två helt olika språk, svenska och kroatiska, att användas. Målgruppen är barn i förskole- och skolålder. Studien är upplagd så att det går att se om träningen har specifika effekter utöver vad man kan tänkas lära sig i den vanliga träningen i förskola och skola. Genom att studera två helt olika språk uppnår man bättre kunskap om effektiviteten i träningsprogrammet och en djupare förståelse för hur läs- och skrivsvårigheter yttrar sig på olika språk.

Studien pågår över tre år med docent Tomas Tjus som projektledare och professor Erland Hjelmquist som projektansvarig, båda vid psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Vetenskaplig ledare i Kroatien är docent Gordana Kerestes, psykologiska institutionen, universitetet i Zagreb.

Ur programmet Znanstveni krugovi som sändes fredagen den 16 januari 2015 på den kroatiska tv-kanalen HRT1.

Erland Hjelmquist (foto: Göteborgs Universitet)

Tomas Tjus (foto: Göteborgs Regionen)