Kulturbidrag   År: 2020     150 000 kronor

Dansens Dag 2021

Internationella Dansens Dag äger rum den 29 april. I Göteborg har föreningen Dance Remainings initierat ett projekt, Humanography, där avsikten är att samla de frilansande danskonstnärerna i ett dansverk och därigenom synliggöra den fria danskonsten i staden. Dansarna skall röra sig genom kända platser i staden, likt en dansparad eller karneval i helt ny tappning. Det konstnärliga konceptet handlar om att se staden ur ett kroppsligt perspektiv och att med dans relatera till den urbana geografin. Dansarna utforskar och samspelar med stadens arkitektur, historia och det liv som staden inrymmer genom olika strukturer för improvisation. Stadens invånare bjuds in att uppleva dans på gatorna tillsammans med dansarna och låta sig inspireras till kreativitet, gemenskap och till att uppleva staden på ett nytt sätt.

Projektet kommer även att inkludera studenter från Balettakademin. Projektet kommer att dokumenteras. Syftet är att följa Dansens Dag från år till år, vilket skall resultera i en dokumentärfilm, som också blir ett manifest och samtidsdokument, som skildrar det fria danslivet och dess utövare. Det långsiktiga målet med projektet är att bygga en plattform för ett fortsatt växande och årligen återkommande firande av Dansens Dag i Göteborg och Västra Götaland.

År: 2020

Donation: 150 000 kronor

Stenastiftelsens bidrag