Övriga bidrag   År: 2015     Donation: 1 050 000 kr

CHEFSDIRIGENT HENRIK SCHAEFER NY GÄSTPROFESSOR VID HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK

Henrik Schaefer är sedan 2013 chefsdirigent för Göteborgsoperan och han har i den rollen satt djupa spår i den musikdramatiska verksamheten i Göteborg. Henrik Schaefer började sin bana med att spela altfiol i Berlinfilharmonikerna som den yngsta orkestermedlemmen någonsin. Samtidigt studerade han dirigering vid musikhögskolan i Leipzig. . Han har varit gästdirigent vid flera operahus i Europa, i Seoul och vid Hongkongoperan. 2007 utsågs han till chefsdirigent för Wermland Opera. Där väckte han internationell uppmärksamhet när han dirigerade fem cykler av Wagners Nibelungens Ring.

HenrikSch_Borggreve22

Med honom som gästprofessor vid Högskolan för Scen och Musik garanteras en fortsatt, internationellt hållbar verksamhet inom högskolans unika utbildning för blivande orkestermusiker, en utbildning som högskolan är relativt ensam om att bedriva i Europa. Inom ramen för sin gästprofessur, som löper under tre år, kommer Henrik Schaefer att kunna inspirera studenterna till nytänkande och experimentlusta kring repertoar, konsertformer och nya publikgrupper, allt på en hög internationell, konstnärlig nivå. Som adjungerad professor i orkesterspel stärks också banden avsevärt mellan orkestermasterutbildningen, operautbildningen och Göteborgsoperan. Det ger Högskolan för Scen och Musik möjlighet att utveckla fruktgivande samarbetsprojekt mellan dessa tre parter. Som ett resultat av sådana projekt inom orkesterspel kan högskolan erbjuda konserter för en extern publik, vilket ger ett ytterligare bidrag till Göteborgs kultur.