Övriga bidrag   År: 2019, 2022, 2023, 2025, 2027     3 000 000 kronor

Chalmersstudenter deltar i sommarprogram på UC Berkeley

Tack vare stöd från Stenastiftelsen kan studenter på programmet Industriell ekonomi på Chalmers få möjlighet att söka till ett utvecklande sommarprogram på University of California, Berkeley i Kalifornien.

Chalmers står för avgiften till UC Berkeley men övriga kostnader måste betalas av studenterna själva. Stenastiftelsen har donerat drygt 3 000 000 kronor till Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola för att alla studenter som uppfyller betygskraven, oavsett personlig ekonomisk situation, ska kunna delta i sommarprogrammet under åren 2019, 2022, 2023, 2025 och 2027.

Pressmeddelande 2023-10-09
Pressmeddelande 2022-07-14
Pressmeddelande 2020-12-03

Stenastiftelsens bidrag