Övriga bidrag   År: 2012     1 170 000 kr

Chalmers, Pedagogen och Handels digitaliseras

Fler och fler samlingslokaler, föreläsningssalar och biografer vill kunna visa digitala evenemang. För det behövs en modern och uppgraderad teknik som kräver nya investeringar i projektorer och servrar. Världens filmproducenter gör inte längre 35 mm filmkopior utan har övergått till att framställa dem helt digitalt. Det finns en lägsta teknisk standard som måste uppfyllas om det skall vara möjligt att visa film digitalt. Varje enskild distributör avgör sedan i sin tur om en film skall få visas eller ej.

Chalmers, Handels och Pedagogens lokaler används fram för allt i den pedagogiska verksamheten för seminarier och föreläsningar men också för filmvisningar. Under bland annat den vecka Göteborgs Internationella Filmfestival äger rum är de viktiga visningsplatser.  Genom stiftelsens donation till Chalmers och Göteborgs Universitet har Pedagogen, Handels och Chalmers kunnat investera i 2K-tekniken, vilket gör att projektorerna kan användas både till film och seminarie- och föreläsningsverksamhet.