Kulturstipendiater   År: 2020  

CARL HAMMOUD

Att måla eller teckna är att skapa någonting från ingenting. Ett fönster in till något annat. En subjektiv rymd där vad som helst kan pågå.”

Konstnären Carl Hammoud är utbildad på konsthögskolan Valand i Göteborg 1999 – 2004, men bosatt och verksam i Stockholm. Carl Hammouds exakt återgivna och minutiöst ljussatta motiv må vara igenkännbara och vardagliga, men är samtidigt laddade med en torr, saklig surrealism. Han vänder ut och in på vår perception med tankeknutar, optiska villor och varseblivningsillusioner.

Motivering:
Carl Hammouds arbeten kännetecknas av koncentrerad iakttagelse och febrigt flimrande upptagenhet vid detaljer och fragment. Återkommande teman är tilliten till konsten som språk och kärl, men också misstron mot bildens auktoritet och medvetenheten om dess flyktighet. Målningarna zoomar in och ut, rör sig bland nutidens lämningar och ruiner. I ett större perspektiv handlar Carl Hammouds verk också om gränsdragningar, att undersöka glidningen mellan minne och fiktion, samt att ifrågasätta ordningar som definierar människans och civilisationens bräckliga villkor.

För ett konstnärskap som förenar stram precision med ovisshetens melankoli tilldelas Carl Hammoud stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Carl här
Och här finns en länk till hela Årsboken 2020