Kulturstipendiater   År: 2023  

Camilla Boström

”Jag har alltid sagt att jag vill röra mig fritt mellan konst och design, inte utesluta det ena för det andra.”

Camilla Boströms många offentliga målningar på väggar, plank, pumphus och containrar runt om i Göteborg, rör sig mellan konst och design, permanenta gestaltningar och tillfälliga projekt. Stil, uttryck, teknik och material varierar, men det ofta snabba, intuitiva och direkta anslaget går att känna igen. Signaturen SCEB står både för hennes egna initialer och mottot ”Suffer the Consequences or Enjoy the Benefits”.

Motivering:
Med sprejburken som främsta redskap bejakar Camilla Boström ett lekfullt och odogmatiskt måleri där infallet, lusten och det tillfälliga i skapandet får fritt spelrum. I muralmålningar och andra verk odlar hon en bildmässig rastlöshet där färger och formfragment driver på varandra i en karnevalisk ström av känslor och uttryck.

En hopskrynklad målarduk, ett plank, en husfasad eller en museisal kan alla bli rum för hennes fria kombinationer av tekniker, material och bildtraditioner.

För ett koloristiskt intensivt konstnärskap som fångar gatans spretiga och skeva energier tilldelas Camilla Boström stipendium för 2023 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Camilla här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2023

 


 

”I’ve always said that I want to move freely between art and design, and not exclude either.”

Camilla Boström’s many murals on walls, fences, pump houses, and dumpsters all over Gothenburg flow between art and design, permanent fixtures, and temporary projects. Style, expression, techniques, and materials may vary, but the sense of immediacy and an intuitive touch is recognizable. More than just her initials, her “handle” SCEB  also stands for her motto: “Suffer the Consequences or Enjoy the Benefits”.

Motivation:
Spray-paint can in hand, Camilla Boström takes a playful and undogmatic approach to painting where the moment, desire and the temporary nature of creation is in play. In her murals and other works, she cultivates a certain pictorial restlessness where colors and fragments of shapes propel each other in a carnival-like stream of emotions and expressions.

A crumpled canvas, a fence, the wall of a building, or a museum hall are all potential sites for her free-wheeling combination of techniques, materials, and pictorial traditions.

For a coloristic expression that captures the sprawling and quirky energies of street art, Camilla Boström is awarded the 2023 Culture Scholarship from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.

Foto: Stenastiftelsen, Peter Claesson. För mer högupplösta foton, vänligen kontakta birgitta@plyhm.se. Vid användning v.v. ange Stenastiftelsen / Peter Claesson.