Kulturstipendiater   År: 2012  

Cajsa von Zeipel

Cajsa von Zeipel låter sitt materialval — den vita gipsen — bli ett inlägg mot den föregivet eviga sanningen, huggen i vit marmor. Mot bakgrund av konsthistorien och dess monument, som traditionellt gestaltat manliga heroer i överdimen­sionerad skala, blir konstnärens upp­gradering av den avbildade kvinnan ett debattinlägg om maktstrukturer och etablerade system av återgivning. Med ett formspråk från klassisk skulptur hämtar verken sina motiv från samtiden och olika ungdomskulturer. I den unga kvinnans androgynt skildrade kropp och gränsöverskridande könstillhörighet möter betraktaren dagens anorektiska, långväxta skönhetsideal. Cajsa von Zeipels skulpturer kan ses som ett slags subversiva statements, som för ett samtal om makt, genus och identitet i det offentliga rum­met. För sin kritiskt observanta hållning till vår samtid och dess slående uttolk­ning tilldelas Cajsa von Zeipel stipendium för 2012 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto: Peter Claesson)