Övriga bidrag   År: 2006     10 000 000 kr samt 5 000 000 kr av Stena AB

Brew House

Brew House är ett kreativt center med fokus på musik-, film- och medieproduktion. Där finns bland annat en stor musik- och multimedialokal, inkubator, kontorshotell, moderna studios, konferenslokal och restaurang. Verksamheterna är samlade i Apotekarnes gamla vattenfabrik i Gårda, som branschanpassats av Higabgruppen i nära samarbete med husets hyresgäster. I de gamla fabriksbyggnaderna finns nu ett nittiotal företag inom musik-, film- och mediebranschen.

Navet i Brew House är Stena Arena, uppkallad efter skeppsredare Stena A Olsson. Det är en stor konsertlokal, som tack vare en donation från Stena A Olsson Stiftelse för Forskning och Kultur på 10 miljoner kronor kunnat utrustas med den senaste mest högkvalitativa tekniken.

Under fem år har Stena AB även stöttat verksamhetsutvecklingen inom Brew House och på så sätt möjliggjort en stor satsning på ungdomar inom kultur och upplevelsenäringen. De har på Brew House fått möjlighet att utveckla och utbilda sig i en professionell miljö. Med genrebred inriktning har det skapats förutsättningar för nytänkande och nyskapande produktioner. Stiftelsen har gett ekonomiska förutsättningar att anordna storslagna musiktävlingar och festivaler, workshops, föreläsningar och seminarier inom entreprenörskap och nyföretagande. Nya varor och tjänster har utvecklats, anpassade till några av de mest uppåtgående näringarna i världen – upplevelser.

Framgångarna har varit stora för Brewhouse med bland annat två nyskrivna operor, guldskiva efter en låtskrivarverkstad och regionens första ungdomsstorband som våren 2010 blev svenska mästare på Stockholms Konserthus. Brew House möjlighet att kunna växla mellan att vara en plantskola, främja nya innovativa projekt, skapa mötesplatser mellan artister, musiker, entreprenörer och upplevelsebranschen till att driva kommersiella evenemang är unikt.

Målet för framtiden är att samla högre utbildning, näringsliv och nätverk för att stärka musik, -film och mediebranschens utveckling, att arbeta gränsöverskridande och korsbefrukta olika inriktningar för att därigenom skapa positiva synergieffekter för hela samhället.

www.brewhouse.se