Forskningsbidrag   År: 2013     450 000 kr

Birgitta Sandström

Högskolan för scen och musik har tack vare en donation från stiftelsen kunnat anställa universitetslektor Birgitta Sandström som gästprofessor med inriktning dansdidaktik.  Hon har en mångfacetterad både utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. Först sjuksköterska, sedan barnmorska och därefter filosofie kandidat i vårdpedagogik, Birgitta disputerade 2001 i pedagogik och blev förklarad docentkompetent 2008.

Med denna bakgrund har Birgitta Sandström arbetat vid Lärarhögskolan i Stockholm, både som utbildningsledare för forskarutbildningen och som prorektor under åren 1994 – 2008. I sin undervisning har hon främst arbetat inom det vårdpedagogiska fältet.

Som tidigare gästprofessor vid Dans och Cirkushögskolan mellan åren 2006-2012 och idag som högskolelektor ansvarar hon för utvecklingen av kunskapsområdet danspedagogik. I denna roll har hon arbetat med pedagogiken inom främst danslärarutbildningen.

Hon är vetenskaplig ledare för ”Språkliggörande av dans” ett forskningsprojekt med tre delstudier som har fokus på dansundervisning i olika sammanhang. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och sträcker sig mellan åren 2012-2014.

Med Birgitta Sandström som gästprofessor skapas mycket goda förutsättningar för att Högskolan för scen och musik skall kunna ta det sista steget och bli Sveriges enda högskola med samtliga tre konstarter inom sin utbildningsvetenskapliga utbildning och forskning.