Övriga bidrag   År: 2012     930 000 kr

Barbara Bonney

Barbara Bonney är född i Montclaire i New Jersey, USA, 1956. Hennes sångkarriär har i särskilt hög grad kommit att förknippas med Lieder, romanser och lyriska sopranroller i operor av exempelvis Mozart och Richard Strauss. Hennes sätt att kreera rollen som Sophie i den senares opera Rosenkavaljeren anses som måttstock för all världens lyriska sopraner.

Barbara Bonney återfinns på ett hundratal CD-inspelningar med musik av allt från Lieder till operett, opera till renässanssånger, musikal till barockarior och med upphovsmän som Dowland, Bach, Bernstein, Purcell, Haydn, Beethoven, Donizetti, Brahms, Schumann, Schubert, Mahler, Lehar, Lortzing, Krauss och Grieg, men självfallet också med stor andel Mozart och Strauss.

Efter flera decennier på de stora operascenerna gör hon nu endast sporadiska framträdanden, främst i konsertsammanhang i stället ägnat hon allt mer tid åt pedagogiska uppgifter. Hon innehar en professur vid Mozarteum i Salzburg där hon även är engagerad i sångens fysiologiska förutsättningar, genom avancerat arbete och analys av ljudalstringen i sång via naturvetenskapliga metoder. Hon är dessutom adjungerad professor vid Royal Academy of Music (RAM) i London.

Vid Högskolan för scen och musik vid Göteborg universitet kommer hon dessutom att med sin rika sceniska erfarenhet arbeta med sången som verktyg i kommunikationen mellan artist och publik.

Barbara Bonney är även grundare av en stiftelse, som har till uppgift att hjälpa unga, lovande sångare att få så bra start som möjligt på sin professionella karriär. Även detta ett exempel på hennes hängivenhet för sången som konstnärligt uttrycksmedel.

Barbara Bonney är sedan 1997 invald som utländsk ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien .