Kulturbidrag   År: 2021     200 000 kronor

Artscape i Göteborg

Artscape är en ideell organisation och Skandinaviens ledande aktör inom urban konst. Målet är att inspirera och göra konst tillgänglig för alla. Gatukonst skapar inte bara känslor och beundran rent fysiskt utan även ett lokalt ägandeskap och en samhörighet bland betraktarna. Sedan 2014 har Artscape genomfört flera storskaliga projekt på olika platser i Sverige, som var och en tänjt gränserna för gatukonst i det offentliga rummet. Över 100 konstnärer från 30 olika länder i världen har varit engagerade och 150 offentliga konstverk har fått permanent bygglov och kommer alltså att finnas kvar.

Artscape har redan tidigare i år skapat sju konstverk på olika platser i Göteborg som ett led i stadens 400-årsjubileum.  Men för att kunna inkludera hela staden har Artscape sökt finansiering från Stenastiftelsen för ytterligare ett storskaligt konstverk. Denna gång på Sjumilahallen på Friskväderstorget i Biskopsgården. Konstnären Max Sansing från Chicago kommer att uppföra muralmålningen. Tanken är att göra en medskapande och uppseendeväckande muralmålning, som förhoppningsvis kan bidra till trygghet, stolthet och skapande av en positiv identitet för området.

För att ge konstverken en sammanhängande röd tråd har Artscape valt konstnärer med anknytning till städer, som Göteborgs stad har samarbetsavtal med som Chicago, Kiel, Lyon, Shanghai och Bergen. Artscape är alltid noga med konstnärlig frihet och ber aldrig om att få se skisser på förhand men konstnärernas tidigare arbeten visar på vilken stil och vilket sorts uttryck som kommer skapas

Att följa upp och utvärdera projektet är väsentligt. Både skapandeprocessen och det färdiga konstverket kommer att dokumenteras och följas upp med bildserier i sociala medier.

Donation: 200 000 kronor

År: 2021

Stenastiftelsens bidrag