Kulturstipendiater   År: 2008  

Annika von Hausswolff

Annika von Hausswolff har en imponerande och konsekvent produktion sedan början av 1990-talet. I noggrant iscensatta fotografier vidgar och problematiserar hon vårt seende. Med dokumentära och konsthistoriska referenser och genom subtila betydelseförskjutningar skärper hon våra sinnen. Den mänskliga kroppen är ofta närvarande eller har lämnat spår efter sig i hennes bilder, som kan en naken livlös kropp i en vacker natur eller minnen av mänsklig närvaro t.ex. en soffa med kuddarna i oordning, bilder som väcker motstridiga känslor och antyder att något har ägt rum.

Artikel om Annika von Hausswolff Publicerad 2016-02-04

Foto: Niclas Löfgren