Kulturstipendiater   År: 2018  

ANNIKA EKDAHL

”Det går att väva de mest komplicerade bilder i en grenklyka. Det är inte komplexiteten som ökas med en krånglig vävstol, utan möjligtvis effektiviteten.”

Annika Ekdahls stora, överdådiga gobelänger rymmer ett myller av berättelser och röster. Med hjälp av den uråldriga, tidskrävande vävtekniken växer ett detaljrikt, flödande bildberättande fram. En kvadratmeter kan ta månader att väva, en gobeläng flera år.

Motivering

I Annika Ekdahls gobelänger blir vävens handfasta materialitet en startbana för djärva bildmässiga språng mellan olika miljöer och erfarenheter. Scener från konstnärens eget liv med familj, arbete och resor smälter samman med motiv som hänvisar till myten och fantasin. Gränser görs osäkra och bilderna blir myllrande världar för oss att nyfiket träda in i. Trots det ofta mycket personliga innehållet och bildvävarnas monumentala anslag lämnar Annika Ekdahl alltid utrymme åt betraktaren – man känner sig inbjuden. För sitt generösa bildskapande och sin storslagna förnyelse av gobelängen som medium tilldelas Annika Ekdahl stipendium för 2018 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Annika i årskatalogen 2018 här.
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson
Fotograf: Peter Claesson