Forskningsbidrag   År: 2014     6 210 000 kr

ALZHEIMER – LEVNADSVILLKOR – GENETIK

I takt med ökad livslängd ökar även antalet individer som drabbas av demens vilket utgör en utmaning för alla åldrande samhällen. Idag är det känt att både sociala och genetiska faktorer påverkar risken att utveckla demens och Alzheimers sjukdom men kunskapen är begränsad om hur genetiken och det sociala hänger samman. Syftet med projektet är att adressera denna brist och analysera vilka sociala faktorer som givet individens genom skyddar mot att utveckla demens och Alzheimers sjukdom. I projektet kommer longitudinella data från den så kallade H70-undersökningen att användas, vilket gör det möjligt att systematiskt kombinera information om genomet med data om sociala faktorer. I ett senare skede kommer också  epigenetiska processer att studeras, det vill säga processer genom vilka bland annat sociala faktorer kan påverkar genomets funktion.

Projektet är planerat att pågå mellan åren 2014 och 2017 och leds av professor Björn Halleröd i samarbete med professor Ingmar Skoog. Projektet för samman samhällsvetare, geriatriker, psykiatriker, medicinare och genetiker. Kombinationen av kompetenser och tillgång till unika data betyder att det finns stora möjlighet att nå ny och viktig kunskap om det intrikata sambandet mellan individers genom och de sociala förhållanden som de lever under. Projektet är integrerat i och utgör en viktig del av Göteborgs universitets forskningscentra AgeCap.

Läs gärna fördjupad information om projektet här.