Kulturbidrag   År: 2022     1 500 000 kronor

Alicia Vikander Film Lab

”Att få chansen att tillsammans med Göteborg Film Festival och Stenastiftelsen starta detta filmlabb för ungdomar att utforska filmens värld är något jag är oerhört exalterad över!”
– Alicia Vikander

För att ge unga möjligheter att själva skapa och uttrycka sig genom rörlig bild startar Alicia Vikander och Göteborg Film Festival, med stöd av Stenastiftelsen, projektet Alicia Vikander Film Lab. Under tre år kommer högstadieelever på skolor i olika delar av Göteborg med hjälp av mobila filmverkstäder och erfarna filmpedagoger få göra egna filmer, som sedan ska visas upp på en särskild gala under Göteborg Film Festival.

”Jag älskar att göra film, men ser sällan filmerna när de är klara. Det bästa jag vet är att sitta i klipprummet och upptäcka hur små, små förskjutningar kan förändra läsningen av en hel scen.”

Stenastiftelsens bidrag