Kulturstipendiater   År: 2023  

Alec Frank-Gemmill

”Jag har fått höra att jag har ett beroendeförhållande till musik, och det stämmer nog.”

Den brittiskfödde hornisten Alec Frank-Gemmill är sedan 2019 förste hornist i Göteborgs Symfoniker och kom till Göteborg efter tio år på samma post i Scottish Chamber Orchestra. Vid sidan av en framgångsrik karriär som hyllad solist och gästhornist i en lång rad europeiska orkestrar, är han också grundare av Odin Ensemble, en Göteborgsbaserad 15-mannaorkester som specialiserat sig på musik från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Här är han inte bara instrumentalist utan även dirigent, ett kunskapsområde han nu avser att fördjupa sig ytterligare i.

Motivering:
Hornisten Alec Frank-Gemmill har hyllats för sin virtuosa teknik, exceptionella ton och musikaliska sensibilitet. Sedan 2019 är han förste hornist i Göteborgs Symfoniker, efter tio år på samma post i Scottish Chamber Orchestra.

Både som solist, kammar- och orkestermusiker, präglas hans arbete av en passionerad musikalisk vetgirighet och känslighet för betydelsebärande detaljer. Alec Frank-Gemmills repertoar sträcker sig från den tidiga musikens klangvärldar till dagens tonsättare och han behärskar hornet i alla dess historiska varianter, från naturhorn och framåt.

För ett konstnärskap under ständig utveckling och fördjupning tilldelas Alec Frank-Gemmill stipendium för 2023 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs en intervju med Alec här

Och här finns en länk till hela Årsboken 2023

 


 

”I’ve been told that I’m addicted to music, which is probably true.”

UK-born Alec Frank-Gemmill has been principal horn for the Gothenburg Symphony Orchestra since 2019 following a decade in the same position with the Scottish Chamber Orchestra. Alongside a successful career as an acclaimed soloist and guest principal horn for numerous European  orchestras, he is also the founder of Odin Ensemble, a Gothenburg-based 15-piece orchestra specializing in music from the late 1800s and early 1900s. Here, he is not only an instrumentalist, but also the conductor, an opportunity he intends to explore more thoroughly.

Motivation:
Hornist Alec Frank-Gemmill is celebrated for his virtuoso technique,  exceptional tone, and musical sensibility. As of 2019, he is principal horn of the Gothenburg Symphony Orchestra, after a decade in the same position with the Scottish Chamber Orchestra.

Both as a soloist, as well as in chamber ensembles and orchestras, his music is characterized by passionate curiosity and a flair for meaningful elements. Alec Frank-Gemmill’s repertoire spans from the sound world of  Early Music to that of contemporary composers, and he masters the horn in all its historic varieties, from the natural horn and on.

For his ever-evolving and expanding artistry, Alec Frank-Gemmill is awarded the 2023 Culture Scholarship from the Sten A Olsson Foundation for Research and Culture.

Foto: Stenastiftelsen, Peter Claesson. För mer högupplösta foton, vänligen kontakta birgitta@plyhm.se. Vid användning v.v. ange Stenastiftelsen / Peter Claesson.