Övriga bidrag   År: 2014     50 000 000 kr

Ågrenska Stiftelsen på Lilla Amundön i Göteborg

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, i folkmun kallad Stenastiftelsen, har beslutat att donera 50 MSEK till Ågrenska Stiftelsen på Lilla Amundön i Göteborg för planering, design och uppförande av det s k Stenhuset. Byggnationen kompletterar befintlig verksamhet och kommer att vara en plattform för utökad, långsiktig forskning och utveckling av vård-, boende- och behandlingsformer för personer med en sällsynt diagnos.

All information om Ågrenska och Stenhuset finns samlat här