10 mars 2021

Bidrag för att stärka och lyfta den fria danskonsten

Inför firandet av Internationella Dansens dag den 29 april har den ideella föreningen Dance Remainings initierat projektet Humanography. Projektet samlar frilansande danskonstnärer för ett offentligt framträdande i Göteborg. Dansverket ska röra sig genom olika platser i staden med syftet att lyfta och tillgängliggöra danskonsten för en bredare allmänhet. Satsningen möjliggörs bland annat genom en donation från Stenastiftelsen på 150 000 kr.

Läs mer här.

Länk till pressmeddelandet.

Fler nyheter