21 november 2010

Almedalen 2010

Politikerveckan lockade som vanligt journalister, politiker, organisationer och föreningar till Almedalen. Organisationen Kultur och Näringsliv arrangerade i samverkan med Svensk Scenkonst ett seminarium med rubriken Privata pengar i praktiken – om personligt engagemang och ny finansiering. Syftet var att väcka debatt och fästa uppmärksamheten på den stora betydelse som enskilda individers engagemang i kulturlivet kan ha. I diskussionen deltog Kristina Rennerstedt- styrelseordförande i Kungliga Operan, Peje Emilsson-styrelseledamot i Stockholms Handelskammare och grundare av Kreab och Kunskapsskolan samt Margita Björklund-ledamot i Stiftelsen Sten Allan Olssons kulturråd och f.d. kommunalråd i Göteborg.

Vad behövs för att väcka intresse hos privata donatorer? Hur skall privata initiativ åter kunna introduceras i det svenska kulturlivet? På vilket sätt skulle ett större privat engagemang påverka kulturklimatet i Sverige?  Det var de frågor som diskussionen främst kom att kretsa kring. Många åhörare deltog aktivt i debatten med frågor och synpunkter.

Givetvis fanns det inte några enkla svar på de komplexa frågorna men alla var överens om att det behövs en förändrad skattelagstiftning. För att få fler gåvor och donationer till kulturområdet måste det införas en avdragsrätt. Det är inte heller rimligt att stiftelser som ger bidrag till kulturverksamhet blir skattskyldiga. Kultur måste precis som forskning och utbildning ses som en allmännyttig verksamhet.

Den 17 november kommer en fortsättning. Då arrangerar organisationen Kultur och Näringsliv ett seminarium på temat Göteborg-donationernas stad.

Margita Björklund