15 mars 2016

All in – entreprenörskapsträning för integration

ufgbg-scenbild

All in är ett samverkansprojekt mellan Ung Företagsamhet och Drivhuset som har en lång erfarenhet av att utveckla individer och deras entreprenörskap. Projektets syfte är att underlätta integration för unga nyanlända genom entreprenörskapsträning.  Genom att stärka entreprenöriella kompetenser, tillföra konkreta verktyg och utgöra ett sammanhang kan nyanlända ungdomars engagemang, drivkraft och idérikedom tas till vara och utvecklas. Genom projektet nyttiggörs deltagarnas kunskapstillgångar för såväl ungdomarna själva genom en lärande process, som för omvärlden genom de värden som skapas.

Projektet riktar sig i första hand till nyanlända ungdomar i åldern 16-20 år men också till lärare och utbildningsaktörer. Via skolan kommer projektet i kontakt med ungdomarna. De examineras på genomförda moment av sina lärare eftersom aktiviteterna i projektet är kopplade till läroplanen för gymnasieskolan. Bland annat får ungdomarna genomgå Ung Företagsamhets utbildningsprocess UF-företagande och Drivhusets Loopaprogram. Det är en plattform som kombinerar workshops, konkreta verktyg och ett nytt arbetssätt för hur man kan interagera med målgrupper i syfte att vinna nya kunskaper och insikter för att utveckla idéer till konkreta värden för andra. Under en treårsperiod är målet att 650 ungdomar skall delta i entreprenörskapsträning.

Fler nyheter