Alicia Vikander Film Lab

Fakta

För att ge unga möjligheter att själva skapa och uttrycka sig genom rörlig bild startar Alicia Vikander och Göteborg Film Festival, med stöd av Stenastiftelsen, projektet Alicia Vikander Film Lab.

Pressmaterial

Läs pressmeddelande från 2023-01-31
Läs pressmeddelande från 2021-12-03

Foton

Länkar

Stenastiftelsens bidrag till Alicia Vikander Film Lab

Följ projektet här

Alicia Vikander startar filmlabb i Göteborg
Alicia Vikander startar filmskola i Göteborg
Alicia Vikander Film Lab Launched with Goteborg Film Festival

Artiklar