Nyheter

20 april, 2021

Utställningen med Stenastiftelsens kulturstipendiater 2020 öppnar på Göteborgs konstmuseum

Drömlika tropiska landskap, kosmiska cirklar i keramik och hyperrealistiskt måleri med de tre konstnärerna Carl Hammoud, Hanna Järlehed och Martin...

19 april, 2021

Nobel Prize Museum on Tour

Under sommaren 2021 öppnas vandringsutställningen Mänsklighetens största nytta. Utställningen visar genom olika tematiska avsnitt hur Nobelprisbelönade arbeten under det gångna…

12 mars, 2021

Återigen stöd till Vetenskapsfestivalens invigning

Den 14 april invigs Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg och för fjärde året i rad möjliggörs invigningsprogrammet med en donation från Sten...

10 mars, 2021

Bidrag för att stärka och lyfta den fria danskonsten

Inför firandet av Internationella Dansens dag den 29 april har den ideella föreningen Dance Remainings initierat projektet Humanography. Projektet samlar...

5 mars, 2021

Göteborg Baroque lanserar scenisk konsertfilm

Med stöd från Stenastiftelsen lanserar nu Göteborg Baroque konsertfilmen Voices from a spinning pan med 1600-talsmusik av bland andra Claudio...

11 december, 2020

Musik för och med funktionshindrade

Föreningen KIM (Keep in Mind) är initiativtagare till den uppskattade verksamheten med musikarrangemang inom handikappomsorgen. Föreningen spelar med och för…

3 december, 2020

UC Berkeley sommarprogram 2021

Det 5-åriga mastersprogrammet Industriell teknik och management vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och…

30 november, 2020

Stipendieutdelningen 4 december ställs in

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 har tyvärr eventet i samband med den årliga utdelningen av kulturstipendier, som...

27 oktober, 2020

2020 års kulturstipendiater

Under de senaste tjugofyra åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal stipendier…

13 september, 2020

Uppstartskonferens för projekten om barns livsmöjligheter

För Stenastiftelsen är forskning kring barn och ungdomars livsmöjligheter ett prioriterat område. För att främja forskningen inom området och möjliggöra...

2 juni, 2020

Stöd till Bris hjälpverksamhet

Barn, liksom vuxna, är oroliga för utvecklingen med det nya Coronaviruset och vad som händer i världen. När många verksamheter…

23 april, 2020

Stort forskningsbidrag

För Stenastiftelsen är forskning kring barn och ungdomars livsmöjligheter ett prioriterat område. För att främja forskningen inom området och möjliggöra…