26 november 2015

2015 års kulturstipendiater

Pressinformation och pressinbjudan

Under de senaste nitton åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla människor, som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till många olika svenska forsknings- och kulturprojekt. 

2015 års stipendiater, som vardera erhåller ett stipendium på 150.000 kronor, är:
Textildesignern Malin Bobeck
Konstnären Jonas Dahlberg
Konstnären Andreas Eriksson
Violinisten Agnes Casimir Lindholm
Saxofonisten Klas Lindquist
Musikalartisten David Lundqvist
Honorärstipendiaten Tomas Von Brömssen

På Göteborgs konstmuseum visas under perioden 5 dec 2015–21 feb 2016 en utställning med Malin Bobeck, Jonas Dahlberg och Andreas Eriksson. Malin Bobeck (f 1986) arbetar med ljusemitterande material, framför allt textil. I utställningen visas en helt ny takhängd skulptur som tar plats i en spegelsal som byggts upp på museet. Jonas Dahlberg (f 1970) är en av Sveriges mest uppmärksammade videokonstnärer. I utställningen visar han en ny serie fotografier, samt sitt senaste filmverk som är en långsam uppförstorad panorering över en liten speldosa. Andreas Eriksson (f 1975) är målare, välkänd i både Sverige och utlandet genom sina många utställningar. I utställningen på Göteborgs konstmuseum visar han den monumentala oljemålningen »Arsenura Meander« från 2015 som mäter hela 395×380 cm, samt en ny serie textila verk, miniatyrmålningar och bronsskulpturer.

Sten A Olssons Kulturstipendium 2015 – inbjudan

Fler nyheter